Cokolinio aukšto planas
 

I aukšto planas; II aukšto planas; III aukšto planas; IV aukšto planas;

 

V aukšto planas; VI aukšto planas; VII aukšto planas; VIII-IX aukštų planas.

 

L A I S V A S PILNA APDAILA

R E Z E R V U O T A S

P A R D U O T A S
IV LAIPTINĖ V LAIPTINĖ
9

 

46 2K

52,17m2

t.t.L4,61m2

47 2K

47,48m2

t.t.4,26m2

48 2K

54,06m2

t.t.L9,38m2

49 2K

45,42m2

t.t.L9,38m2

50 2K

54,45m2

t.t.L9,38m2

51 2K

55,53m2

t.t.L9,38m2

90 2K

55,51m2

t.t.L9,38m2

91 2K

54,47m2

t.t.L9,38m2

 92 2K

45,43m2

t.t.L9,38m2

 93 2K

54,09m2

t.t.L9,38m2

 94 3K

67,20m2

t.t.L9,38m2

 9
8

 

40 2K

52,17m2

t.t.L4,61m2

41 2K

47,48m2

t.t.L4,26m2

 42 2K

54,06m2

t.t.L9,38m2

43 2K

45,42m2

t.t.L9,38m2

44 2K

54,45m2

t.t.L9,38m2

45 2K

55,53m2

t.t.L9,38m2

 85 2K

55,51m2

t.t.L9,38m2

 86 2K

54,47m2

t.t.L9,38m2

 87 2K

45,43m2

t.t.L9,38m2

 88 2K

54,09m2

t.t.L9,38m2

 89 3K

67,20m2

t.t.L9,38m2

8
7

 

34 2K

 52,17m2

t.t.L4,61m2

35 2K

 47,48m2

t.t.L4,26m2

36 2K

54,06m2

t.t.L9,38m2

37 2K

45,42m2

t.t.L9,38m2

38 2K

54,45m2

t.t.L9,38m2

39 2K

46,15m2

B9,38m2 

 80 2K

55,51m2

t.t.L9,38m2

 81 2K

54,47m2

t.t.L9,38m2

 82 2K

45,43m2

t.t.L9,38m2

 83 2K

54,09m2

t.t.L9,38m2

 84 3K

67,20m2

t.t.L9,38m2

7
6

 

28 2K

52,17m2

t.t.L4,61m2

29 2K

47,48m2

t.t.L4,26m2

30 2K

54,06m2

t.t.L9,38m2

312K

45,42m2

t.t.L9,38m2

32 2K

54,45m2

t.t.L9,38m2

33 2K

46,15m2

B9,38m2

75 2K

46,13m2

B9,38m2

76 2K

45,09m2

B9,38m2

77 2K

36,05m2

B9,38m2

78 2K

54,09m2

t.t.L9,38m2

 67000 € N

79 3K

67,20m2

t.t.L9,38m2

6
5

 

22 2K

52,17m2

t.t.L4,61m2

23 2K

47,48m2

t.t.L4,26m2

24 2K

54,06m2

t.t.L9,38m2

25 2K

45,42m2

t.t.L9,38m2

26 2K

45,09m2

B9,38m2

27 2K

46,15m2

B9,38m2 

70 2K

46,13m2

B9,38m2

71 2K

45,09m2

B9,38m2

72 2K

36,05m2

B9,38m2

73 2K

44,71m2

B9,38m2

74 3K

58,12m2

B9,38m2

5
4

16 2K

 52,17m2

t.t.L4,61m2

17 2K

 47,48m2

 t.t.L4,26m2

18 2K

54,06m2

t.t.L9,38m2

19 2K

36,04m2

B9,38m2

 20 2K

45,09m2

B9,38m2

21 2K

46,15m2

B9,38m2 

65 2K

46,13m2

B9,38m2

66 2K

45,09m2

B9,38m2

67 2K

36,05m2

B9,38m2

68 2K

44,71m2

B9,38m2

69 3K

58,12m2

B9,08m2

4
3

11 2K

 47,56m2

 B4,61m2

12 2K

 47,48m2

 t.t.L4,26m2

13 2K

 54,06m2

t.t.L9,38m2 

14 3K

 50,68m2

 B3,52m2

 B9,38m2

15 3K

76,96m2

 B9,25m2

B5,65m2

60 2K

46,13m2

B9,38m2 

61 2K

45,09m2

B9,38m2

62 2K

36,05m2

B9,38m2

63 2K

44,71m2

B9,38m2

64 3K

58,12m2

T12,83m2

 3
2

6 2K

 47,56m2

 B4,61m2

7 2K

 43,22m2

 B4,26m2

8 2K

 44,68m2

 B9,38m2

9 3K

 50,68m2

 B3,52m2

 B9,38m2

10 3K

 76,96m2

B5,64m2

 T8,55m2

56 3K

 76,96m2

B5,65m2

 T8,55m2

57 3K

 50,69m2

 B3,52m2

 B9,38m2

58 3K

61,16m2

 B9,38m2

59 3K

 57,98m2

 T13,39m2

 2
1

1 2K

 47,56m2

 T9,88m2

2 2K

 43,22m2

 T16,47m2

3 2K

 44,68m2

 B9,38m2

 T16,08m2

4 3K

 50,68m2

 B3,52m2

 B9,38m2

5 3K

 78,50m2

B5,64m2

 T27,95m2

52 3K

 78,50m2

B5,64m2

 T27,95m2

53 3K

 50,69m2

 B3,52m2

 B9,38m2

54 3K

 60,67m2

 B9,38m2

55 3K

 73,28m2

 T19,57m2

 1
 C

103

 16,73m2

14000€

101 

41.54 m2

100 

 99,48m2

99 

 77,10m2

  63000 €

98

 35,09m2

97

 231,74m2

96

 192,37m2

66,45m2

Rūsys

125,92m2

 87000 €

95

 270,83m2 

104,58m2

Rūsys 166,25m2

C